Vznik Divadelního studia MV

 

  • DS MV bylo založeno v roce 2013 profesionální herečkou paní Martinou Výhodovou
  • Studio se skládá z široké veřejnosti, ochotnických i profesionálních herců, současných a bývalých žáků ZUŠ Znojmo, hudebníků a stále se rozrůstá. Aktuálně má 63 členů, 49 stálých, 14 hostujících
  • Vzniklo pod křídly Základní umělecké školy Znojmo, vzhledem k tomu, že nové projekty začaly být stále větší a náročnější, převzalo si DS MV pod svá křídla Středisko volného času Znojmo (bývalý Dům dětí a mládeže Znojmo), pod jehož záštitou studio aktuálně působí
  • V každé inscenaci je kladen důraz na propojení hereckých výkonů s živou hudbou
  • V roce 2014 byla uvedena historicky 1. divadelní hra souboru – Balada z hadrů (Voskovec a Werich) – premiéra 10. dubna 2014
  • Premiéra 2. divadelní hry Nebe na zemi (Voskovec a Werich), byla uvedena 27. listopadu 2015
  • Aktuálně připravujeme dvě inscenace: Těžká Barbora (Voskovec a Werich) a Tajemství kouzelné jabloně (Leo Šlapeta)

 

Naše vize

 

  • Chceme slučovat umělce a spolupracovat na představeních, výstavách, hudebních produkcích apod. napříč všemi uměleckými směry pro všechny věkové kategorie a propojit tak hudební, herecké, taneční a výtvarné obory
  • Sestavit stálou divadelní scénu, divadelní orchestr a další přidružené skupiny (kostýmy, masky, kulisy) a pořádat divadelní představení
  • Vytvořit příležitosti pro začínající umělce