Vznik Divadelního studia MV
 • DSMV bylo založeno v roce 2013 profesionální herečkou paní Martinou Výhodovou
 • Studio se skládá z široké veřejnosti, ochotnických i profesionálních herců, současných a bývalých žáků ZUŠ Znojmo, hudebníků a stále se rozrůstá
 • Aktuálně má 90 členů, 65 stálých, 25 hostujících
 • DSMV vzniklo pod křídly Základní umělecké školy Znojmo, poté do r. 2017 působilo pod Střediskem volného času Znojmo
 • Od konce r. 2017 DSMV funguje samostatně
 • V každé inscenaci je kladen důraz na propojení hereckých výkonů s živou hudbou
 • V roce 2014 byla uvedena historicky 1. divadelní hra souboru – Balada z hadrů (Voskovec a Werich)
 • V repertoáru DSMV naleznete aktuálně 9 divadelních her
Naše vize
 • Chceme slučovat umělce a spolupracovat na představeních, výstavách, hudebních produkcích apod. napříč všemi uměleckými směry pro všechny věkové kategorie a propojit tak hudební, herecké, taneční a výtvarné obory
 • Sestavit stálou divadelní scénu, divadelní orchestr a další přidružené skupiny (kostýmy, masky, kulisy) a pořádat divadelní představení
 • Vytvořit příležitosti pro začínající umělce