Děkujeme našim sponzorům a partnerům. Mnohé z toho, co se našemu Divadelnímu studiu podařilo, by nevzniklo bez jejich podpory.